Zwroty i reklamacje

Reklamację czy odstąpienie od umowy można złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@camobaits.pl lub w formie listu poleconego nadanego na dane adresowe Sprzedawcy wskazane w Regulaminie, wpisując między innymi: 

DATA I MIESCE …………………………………………

Firma produkcyjna oraz handlowo-usługowa CamoBaits CB Piotr Pietyra UL. Jagodowa 3 34-300 Leśna NIP: 5532568910 TELEFON: 798-598-326 E-MAIL: kontakt@camobaits.pl Nr.weterynaryjny: PL2417550p

-Imię i nazwisko nabywcy: -Dokładny adres: -Nr. telefonu: -Data nabycia towaru: -Nr dokumentu sprzedaży (Faktura/Paragon): -Numer partii produktu: towaru: -Dokładny opis wady: -Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji: -Decyzja firmy:

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu reklamacji czy informacji o odstąpieniu od umowy.